2012 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


1. Występ zespołu „Szwagry” na zabawie karnawałowej w SOSW przy ul. Kopernika
w Elblągu.

2. Wystawa prac, pokaz filcowania, koncert na spotkaniu z czytelnikami w Bibliotece przy ul. Piłsudskiego w Elblągu. [GALERIA]


3. Sportowa integracja w hali MOSiR przy ul. Kościuszki. Spotkanie z uczestnikami WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu. [GALERIA]

4. Zabawa karnawałowa z uczestnikami WTZ Marzęcino w restauracji „Myśliwska”
w Bażantarni. [GALERIA]


5. Impreza walentynowa przygotowana przez warsztatowe koło Wodzirejów. [GALERIA]

6. Dzień Kobiet - impreza przygotowana przez mężczyzn naszego Warsztatu - życzenia, koncert, słodki poczęstunek.

7.
Dzień Mężczyzny - impreza przygotowana przez kobiety naszego Warsztatu.

8. Udział w konkursie SOSW nr 2 przy ul. Polnej w E-gu na naładniejszą kartkę wielkanocną. Zajęcie I miejsca.

9. Wizyta w Warsztacie uczniów SOSW przy ul. Kopernika z Elbląga. [GALERIA]

10.
Zorganizowanie i udział w VII Międzywojewódzkich Zawodach w Boccie. [GALERIA]

11. Występ zespołu "Szwagry" na XIX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Białymstoku. [GALERIA]

12.
Występ zespołu „Szwagry” na XV Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy. [GALERIA]

13.
Występ zespołu „Szwagry” i organizacja kiermaszu z wyrobami uczestników na Tygodniu Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. [GALERIA]

14. Występ zespołu "Szwagry", prowadzenie dla zajęć z filcowania i decoupage w Szkole Podstawowej nr 6 w E-gu z okazji dnia walki z przemocą w domu i w szkole. [GALERIA]

15. Udział w zawodach sportowych w Sztumie. [GALERIA]

16. Wyjazd na piknik zorganizowany przez WTZ z Koniecwałdu. [GALERIA]

17. Wczasy sportowe w Pasymiu. [GALERIA]

18. Wyjście do Muzeum Archeologicznego w Elblągu - zwiedzanie i zapoznanie się
z życiem wikingów i pracą archeologów.

19. Rejs statkiem po pochylniach kanału Ostródzko-Elbląskiego na trasie Elbląg - Buczyniec. [GALERIA]

20. Wycieczka do Bażantarni i zwiedzanie parku linowego. Odwiedziny DPS „Niezapominajka” przy ul. Toru
ńskiej w E-gu.

21. Wyjście do multikina na film pt. "Madagaskar III".

22. Wyjście na Stare Miasto na Elbląskie Święto Chleba. [GALERIA]

23. Udział w turnieju w rzucie podkową we Władysławowie. Zajęcie V miejsca. [GALERIA]

24. Spotkanie uczestników z dzielnicowymi, pogadanka na temat bezpiecze
ństwa
i zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi ludzmi.

25. Udział uczestników, rodziców/opiekunów i kadry w szkoleniu dot. aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

26. Zorganizowanie i udział w Sprawdzianie Umiejętności Informatycznych Uczestników WTZ. Zajęcie I miejsca. [GALERIA]

27. Udział w turnieju gry w kręgle w Bollywood Bowling E-g i zajęcie VII miejsca.

28. Dzie
ń Warsztatowicza zorganizowany przez warsztatowe koło Wodzirejów. [GALERIA]

29. Zabawa andrzejkowa zorganizowana przez warsztatowe koło Wodzirejów. [GALERIA]

30. Wizyta  uczniów Szkoły Podstawowej Pijarów w E-gu. Zwiedzenie Warsztatu i zięcie udziału w zajęciach sekcji. [GALERIA]

31. Występ zespołu "Szwagy" na jarmarku świątecznym z okazji spotkania opłatkowego elblążan.

32. Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w E-gu i zaprezentowanie uczestnikom jasełek.

33. Spotkanie opłatkowe. [GALERIA]

34.  Podsumowanie i sylwester zorganizowany przez warsztatowe koło Wodzirejów.