Zorganizowanie i udział w VII Międzywojewódzkich Zawodach w Boccie - 2012 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


P4250014 P4250022 P4250092
phpZGcbMA phpZGVv35 phpgC9h6v