INNE
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Rok 2002 i 2003 - Sprawdzian Umiejętności Manualnych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej; zawodnicy reprezentujący osiem warsztatów      z pobliskich województw mieli za zadanie wykonać samodzielnie określoną pracę w wyznaczonym czasie (prace były oceniane przez niezależne jury wyłonione spośród specjalistów danej dziedziny - plastyków, dziennikarzy, fotografików, polonistów). [GALERIA]
1996 - 1999 - udział w organizacji Wojewódzkiego Plebiscytu o Tytuł Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych. [GALERIA]
Od 1998 r. - uczestnictwo zespołu wokalnego „Szwagry” w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach artystycznych. [GALERIA]
Uczestnicy biorą udział w ogólnopolskich konkursach literackich i teatralnych,
w których otrzymywali wyróżnienia. [GALERIA]