KADRA
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Prawidłowo i efektywnie prowadzone zajęcia rehabilitacyjne wymagają odpowiednio dobranej kadry terapeutycznej.

W Warsztacie zatrudnionych jest 10 osób na 7,75 etatu na stanowiskach:
* kierownik
* gł. księgowy
* psycholog
* rehabilitant
* instruktorzy terapii zajęciowej

Terapeuci zajęciowi prowadzą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników Warsztatu. Mają orientację w podstawowych zagadnieniach psychologii, pedagogiki specjalnej i społecznej oraz udzielania pierwszej pomocy. Cechuje ich umiejętność nawiązywania kontaktu, wytrwałość i konsekwencja w działaniu, optymizm, wrażliwość, pełne zaangażowanie, szczerość w kontaktach, empatia i otwartość na problemy innych.

W pracy z uczestnikami stosują takie metody jak: pokaz, przykład, rozmowy kierowane, oceny i samooceny, trening ekonomiczny, pogadanka, instruktaż, objaśnianie, podpowiedź manualna, modelowanie, praca w grupach.
Pracownicy są autorami programów i projektów, które realizują z uczestnikami.