Udział sekcji życia w zajęciach w WTZ w Koniecwałdzie - 2009 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


a 071 a 072 a 073
a 077 a 078 a 079