Licytacja obrazu artysty Zygmunta Prończka „Wierzby” w Teatrze Dramatycznym w Elblągu na rzecz Naszego WTZ - licytację prowadził Stanisław Tym - 1998 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


1_licytacja_1998