Wizyta  uczniów Szkoły Podstawowej Pijarów w E-gu. Zwiedzenie Warsztatu i zięcie udziału w zajęciach sekcji - 2012 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


1 2 6
3 4 5