II Wojewódzki Miting Lekkoatletyczny Uczestników WTZ - organizator - 1996 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


hala  sportowa Minkig
Minkig 68 spotykaniev 56