Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Nasze prace
Wyroby sekcji plastycznej

Wyroby sekcji techniocznej

Wyroby sekcji kulinarno-gospodarczej

Wyroby sekcji rękodzieła

Wyroby sekcji poligraficznej

Wyroby sekcji artystycznej