Ogólnopolski Konkurs „Pamiętniki serc” - Łomża - 1997 r.
wyróżnienie dla uczestniczki Katarzyny Urba
ńskiej
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


2_Konkurs_97
1_Konkurs_97