Piknik zorganizowany przez WTZ z Koniecwałdu - 2012 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


DSC05172 DSC05180
SDC11703 SDC11706