PRACE UCZESTNIKÓW SEKCJI ARTYSTYCZNEJ
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Artystyczna_5 Artystyczna_2 Artystyczna_3
Artystyczna_4 Artystyczna_1 Artystyczna_7
Artystyczna_8 Artystyczna_10 Artystyczna_13
Artystyczna_9 Artystyczna_6 Artystyczna_18
Artystyczna_19 Artystyczna_14 Artystyczna_17
Artystyczna_15 Artystyczna_16