PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Ustawa z 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych***

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społęcznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej***

Informator dla Osób Niepełnosprawnych