Przegląd Twórczości artystycznej - EOK - 1994 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Przeglad_artystyczny_94