Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu
SEKCJA PLASTYCZNA
Uczestnikami zajęć są osoby o różnym poziomie zdolności i umiejętności plastycznych oraz możliwościach manualnych. Początki pracy z uczestnikami to przede wszystkim poprawa motoryki małej, kształtowanie estetyki, uwrażliwianie na piękno i brzydotę. Uczestników uwrażliwiano na kolor, akcenty i dominanty, przestrzeń, rytm i dynamikę. Grupa zaczynała pracę od najprostszych technik plastycznych.
Dziś uczestnicy pracują takimi technikami jak: linotyp, akwarela, batik, patchwork, decupage, witraże. Każda z osób ma swoją ulubioną technikę, w której najchętniej pracuje. Po trzech latach pracy zorganizowano pierwszą wystawę w Galerii-El. Był to ogromny awans dla sekcji, tym bardziej, że wśród zwiedzających byli artyści i krytycy sztuki. Uczestnicy przeszli z biernego odtwarzania, odwzorowywania do pracy twórczej, przez co ich prace są niepowtarzalne. Dziś ich prace prezentowane są na wystawach w Elbląskich Galeriach i uczelniach.
Sekcja zyskała przyjaciół wśród artystów Grażyny Komorowskiej, Zbyszka Opalewskiego, Zygmunta Pro
ńczyka, Katarzyny Skulimowskiej, Marka Wawryna i śp. Romana Fusa.

20160307_132347 20160308_100801 20170320_112304
20170324_103344 DSC04562 IMG_4755


WebDesign by © S.J