Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Sekcje w Warsztacie
Sekcja artystyczna


Sekcja kulinarno - porządkowa


Sekcja rękodzieła


Sekcja poligraficzno papiernicza


Sekcja techniczna


Sekcja plastyczna
Zespół "Szwagry"