Udział w IV Spartakiadzie w Sztumie - 2009 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


IMG_1439 IMG_1458
IMG_1466 IMG_1470