Sportowa Integracja - organizator - udział innych ośrodków wsparcia - 2004 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


DCP_1557 DCP_1560
DCP_1561 DCP_1570