IV Sprawdzianu Umiejętności Informatycznych Uczestników WTZ - 2017 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Sprawdzian_2017_5 Sprawdzian_2017_4 Sprawdzian_2017_3
Sprawdzian_2017_1 Sprawdzian_2017_2 Sprawdzian_2017_6