Zorganizowanie i udział w Sprawdzianie Umiejętności Informatycznych Uczestników WTZ. Zajęcie I miejsca - 2012 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


1 2 5
3 6 8