UCZESTNICY
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


Uczestnicy Warsztatu są w wieku największej aktywności zawodowej, co przy prawidłowo prowadzonej rehabilitacji daje szansę na podjęcie przez nich pracy.
Dla wielu z nich Warsztat jest pierwszym doświadczeniem „zawodowym.” Uczestnicy pracują                     w wyznaczonych sekcjach. Zajęcia  mają  charakter pracy grupowej, z zachowaniem zróżnicowanego stopnia trudności i tempa pracy. Prowadzone są  wielokierunkowo i zmierzają do  wyuczenia określonych czynności zawodowych oraz umiejętności współżycia i współpracy z innymi. Pomocną okazała się stosowana w Warsztacie  reguła „otwartych drzwi”.  Dzięki niej uczestnicy pozbyli się  poczucia odmienności oraz skłonności do wycofania z kontaktów z  ludźmi sprawnymi.
W pracy są zachęcani do stosowania zasad:

* Zabieraj głos i wypowiadaj się
* Jesteś ważną osobą, poznawaj swoje zdolności możliwości
* Słuchaj co mówią inni - rozmawiaj z kolegami i koleżankami
* Służcie sobie wzajemnie pomocą
* Poznawaj swoje prawa
* Dokonuj wyborów samodzielnie
* Poproś o pomoc kiedy jej potrzebujesz

Uczestnicy  brali udział w programach i projektach rozłożonych w czasie, m.in.:
“Twórcza integracja”
“Seksualność osób a niepełnosprawnych intelektualnie”
“Próbna praca”
"Budowanie realnego obrazu siebie"

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w wyniku realizacji tych przedsięwzięć znacznie wzrosła aktywność własna  uczestników.
Analizując regularnie efekty pracy rehabilitacyjnej stwierdzono, że prowadzone zajęcia przyczyniły się              u uczestników do:

* Bardziej skutecznego reprezentowania własnych interesów
* Lepszego wyrażania własnych potrzeb
* Większej wiary we własne możliwości
* Większej świadomości własnych praw i obowiązków
* Większej motywacji do dokonywania wyborów
* Lepszej współpracy z grupią i instruktorem
* Uczenia się nowych sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktów
* Podejmowania nowych zada
ń
* Zrozumienia pracy instruktorów
* Wzmocnienia poczucia własnej wartości
* Samodzielności w organizacji pracy
* Pozytywnego wpływania na zachowanie pozostałych uczestników
* Lepszego zagospodarowania czasu wolnego

Jednym z wymiernych efektów rehabilitacji społecznej jest założenie przez uczestników klubu ”Wodzirejów”. Jego członkowie organizują i prowadzą różne imprezy dla całej społeczności Warsztatu, wspomagając proces rehabilitacji społecznej. Swoistym przykładem kreatywności uczestników jest książka pt.„Warsztatowe ZOO”, którą stworzyli pod kierunkiem psychologa i instruktora sekcji plastyczno-technicznej. Charakteryzują w niej wszystkich członków społeczności Warsztatu z uwagi na ich cechy specyficzne. Ilustracje do książki wykonała uczestniczka Katarzyna Urba
ńska.
WebDesign by © S.J