Spotkanie opłatkowe - 2012 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


1 2 3
4 5 6
7 8 9