WYKŁADY
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Tacy Sami" w Elblągu


2004 r. „Metody i formy pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie” -  Iwona Pietraszkiewicz - na  konferencji „Tacy sami - dostrzegaj ich” w EUHE.
2005 r. „Zastosowanie teatroterapii w rehabilitacji i resocjalizacji” - Bogdan Płocheć - w Bibliotece Wojewódzkiej w Elblągu.
2005 r. „Seksualność a niepełnosprawność intelektualna” - Urszula Łopaciuk 
w EUHE
. [GALERIA]
2009 r. „Problemy osób niepełnosprawnych prowadzące do bezradności społecznej i ich zwalczanie”  - Iwona Pietraszkiewicz -  IX Konwencjia Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej w Warszawie.
2010 r. „Szkoła dla rodzin” - Iwona Pietraszkiewicz - X Konwencja Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej  w Warszawie.
2010 r. „Gdzie jest tata?” - Iwona Pietraszkiewicz - III Międzynarodowe Spotkania Artystyczne  w Elblągu.